Compromís ètic

El nostre compromís ètic

A GBfoods, el nostre propòsit és tenir cura de totes les comunitats locals a les quals pertanyem, fomentant i celebrant els seus sabors autèntics. Això vol dir que, cada dia, els nostres productes formen part de la vida de milions de persones arreu del món, la qual cosa no és només un gran privilegi sinó també una gran responsabilitat.

Estem convençuts que les nostres accions, paraules i comportaments sí importen, de manera que el Codi de Conducta del nostre Grup implementa un seguit de normes i principis per garantir que el nostre comportament i la gestió de les nostres activitats obeeixen a normes estrictes.

Aquest Codi és la pedra angular de la nostra cultura ètica corporativa i és la base en la qual es fonamenten les polítiques, directrius i procediments essencials de GBfoods, proporcionant-nos una orientació addicional sobre el comportament que s’espera de nosaltres.

Les nostres activitats de compliment normatiu

Les activitats de compliment normatiu estan integrades als nostres procediments estàndard i els resultats de Compliance es comuniquen al nostre Comitè d’Ètica i Compliment Global així com als òrgans de govern.

L’equip jurídic de GBfoods, amb el suport de l’equip de Control Intern i Auditoria, supervisa periòdicament les modificacions a la legislació i a la normativa per tal de garantir un compliment permanent.

El nostre Codi de Conducta

El Codi de Conducta de GBfoods estableix les responsabilitats i els compromisos ètics comuns a tots els membres de GBfoods en la gestió de les nostres activitats i el desenvolupament de la nostra feina.

Els principis del nostre Codi de Conducta, en línia amb el nostre Propòsit i els nostres Valors, estableixen obligacions generals que s’han d’observar en termes d’honestedat, diligència, lleialtat, integritat, transparència i respecte mutu.

Per informar de qualsevol sospita d’incompliment de la legislació o normativa aplicable o bé del nostre Codi de Conducta, GBfoods facilita, a través del Codi de Conducta, el nostre canal Raise your Hand.

Pots descarregar-te el Codi de Conducta de GBfoods aquí.

 

El nostre Codi de Conducta de Proveïdors

El Grup també ha desenvolupat i implementat el Codi de Proveïdors de GBfoods, el qual recull els principis i valors essencials que han de regir i inspirar la relació entre proveïdors de béns i serveis, proveïdors subcontractats i les empreses i treballadors que integren el nostre Grup, prestant la deguda atenció al respecte dels drets humans i laborals.

El Codi de Conducta per a Proveïdors de GBfoods obeeix les directrius de millors pràctiques proposades per l’OCDE per a empreses multinacionals i el Codi de Conducta de GBfoods.